سفارش تبلیغ
سرور مجازی ‌هاست ایران
نزد ابلیس، مرگ هیچ یک از مؤمنان، ازمرگ فقیه محبوب تر نیست . [امام صادق علیه السلام]